Czwartek 16 sierpnia 2018
Rocha, Stefana, Joachima

Ośrodek Edukacji Artystycznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
       
        OŚRODEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ MOK

ul. Słowackiego 13, e-mail: oea@mok.piotrkow.pl
Liliana Adaszek - kierownik Działu ds. Ośrodka Edukacji Artystycznej
Magdalena Ciżewska - starszy instruktor, Anita Góra - starszy instruktor.

OEA „WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY”
CAŁOROCZNE ZADANIE SKIEROWANE JEST DO DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW ORAZ DOROSŁYCH.
W STYCZNIU 2011 r. W OŚRODKU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ POWSTAŁ "KLUB SENIORA".

Ośrodek Edukacji Artystycznej jako centrum koordynujące działalność świetlic artystycznych MOK, działających w ramach zadania pn. „Wyciągamy dzieci z bramy” oraz placówek
opiekuńczo – edukacyjnych prowadzi dla dzieci i dorosłych bezpłatne warsztaty artystyczne.
Do udziału w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów
i artystów typowane są dzieci i młodzież, wykazujące uzdolnienia artystyczne, przez opiekunów świetlic, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka oraz dzieci wskazane przez pedagoga szkolnego. Ideą przyświecającą realizacji zadania jest zapewnienie bezpłatnego, realnego i równego dostępu
do dóbr kultury poprzez naukę obcowania ze sztuką.