Narodowy Spis powszechny

mok.piotrkow.pl

Wtorek 21 września 2021
Aleksandra, Bożydary, Darii

Chór dziecięcy od 12 do 15 lat

Chór dziecięcy "Voces minima", to zespół skierowany dla dzieci w wieku od 8 do 16 roku życia. Zespół jest nową formą muzycznej aktywności i zaczął swą działalność w 2020 roku. Głównym celem chóru jest rozwijanie u najmłodszych umiejętności śpiewu wielogłosowego. Podczas zajęć uczestnicy zaznajamiają się z notacją nutową. Poznają nazwy dźwięków umieszczonych na pięciolinii, poznają nazwy agogiczne, rytmiczne, które znajdują się w dziecięcym repertuarze chóralnym. Podczas zajęć dzieci również uczą się współpracy z prowadzącym, poznają i odczytują tajniki sztuki dyrygowania. Wszystkie chętne dzieci zapraszamy do udziału w zajęciach.