Sobota 19 paździenika 2019
Ziemowita, Jana, Pawla

Zajęcia w pracowni plastycznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Zajęcia w pracowni plastycznej pani Hanny Stępień
Warsztaty odbywają się w poniedziałki 16.00-17.30